Takaisin
=> Yhteiskunta

Kommentti J.P.Roosin Halonen-keskusteluun Hbl:ssä


Professor J.P. Roos tycks (HBL, 9.12) inbilla sig att han kan, med hjälp av en viss logik och lysande språkbruk, briljera sig fram till en konklusion att Halonen gjorde rätt i sin nomineringspolitik i förbindelse med FB härvan. Han tycks dock inte ha insett att han själv skapat en akilleshäl för hela sin argumentering. Han kommer nämligen med påståendet att "bankfulmäktige INTE ensamt kan etc." Detta har inte heller någon velat påstå, och detta är inte poängen, utan logiken som baserar sig på detta skapar ett korthus. Roos torpederar sitt eget resonemang när han bygger på detta i fortsättningen. Frågan gäller INTE om bankfullmäktige ensamt kan eller skulle anförtros ansvaret för utnämningarna.

Motsatserna som utesluter varandra är INTE bankfullmäktige allena eller en president som nominerar. Det gäller i detta fall tvärtom å ena sidan en bankfullmäktige med sitt beslut och å andra sidan ett presidentbeslut som går rakt mot fullmäktiges beslut (andra gången i följd). Det är just dessa två som utesluter varandra i principen inom parlamentarism. Bankfullmäktige har anförtrotts ett visst ansvar enligt bestämmelserna och kan göra bättre eller sämre beslut. Presidenten å sin sida har anförtrotts ett annat ansvar att göra val, men enligt grundläggande parlamentarism har hon/han har INTE getts fullmakter till ett sådant beteende som hon nu har visat.

Hur så? När ett demokratiskt system fungerar på ett parlamentariskt sätt är förutsättningen den att presidenten blir vald av folket till att utöva sina maktbefogenheter i enlighet med och i samme syfte och i samma riktning som de parlamentariskt utvalda organen inom statsförvaltningen, inte mot allt detta, och detta glömmer Roos helt bort. Inom dessa ramar finns det nog tillräckligt med flexibilitet för presidentens agerande. De finns maktbefogenheter vilka ges åt presidenten, och det syns finnas maktbefogenheter presidenter tar utan hänsyn till parlamentarismen. Den sistnämnda: elitism på högsta nivån.

Takaisin
=> Yhteiskunta