Takaisin
=> Yhteiskunta

USA, Irak och Rwanda

 

"Folkmordet i Darfur är inte ett olösligt problem, men kräver snabba, beslutsamma åtgärder av världssamfundet." Så skriver Sture Gadd i söndagens HBL (11.7). Sant men samtidigt ganska otroligt. Samma person och samma tidning motsatte sig oerhört kraftigt att någon skulle ha vidtagit beslutsamma åtgärder för ett drygt år sedan mot Saddams pågående folkmord som var ännu värre, den tiden redan med ca 800 000 offer dödade av honom, en situation där ca 2800 irakier fick sätta livet till varje månad. Där fick USA och dess allierade inte stoppa folkmordet, men nu krävs det att USA med sina "stora resurser" kommer till hjälp i Sudan. Jag hoppas att så sker. Men efter den flagranta och bottenlöst osakliga propagandakampanj mot USA:s Irak-operation för att stoppa Saddams folkmord, kampanjen som förekommit också i denna tidning, är det lite osäkert huruvida USA kan engagera sig igen efter de stora offer och utgifter den fått ge och bära i Irak. Om USA igen kommer till hjälp låt det för en gångs skull ske i fred från massmediernas sida, utan påståenden om imperialism m.fl.

USA var inte efter olja eller några andra "förmåner" i Afghanistan eller Irak. I ingetdera land har USA tjänat ihop den första dollarn. Ledarens osaklighet blottas igen med teckningen av ett oljetorn i samband med ledaren. Hittills har inte den fösta oljedroppen hittats i Afghanistan och motiven för att utvidga operationen till Irak var dels Saddam, dels Al-Qaida. Samma osaklighet blottas av skribenten när han hånfullt hänvisar till "självvalda" och "lönsamma fall" dit man (läs: USA) koncentrerar sina resurser. Ingen "lönsamhet" för USA i Irak eller i Afghanistan. Det var FN, inte USA, som "valde ut" Irak genom att inse, efter det första kriget vid Persiska, viken vilken oerhört stor fara Saddam egentligen utgjorde mot världsfreden. De var just denna insikt hos FN som ledde till vapeninspektionerna i och handelssanktionerna mot Irak.

Det vore på tiden att HBL skulle så småningom lösgöra sig från sin antiamerikanska linje och sätta sig in i världens verklighet och realiteter och därmed börja också ta historien och terrorismen på allvar. En ljusglimt hittade jag nog i Gadds ledare: där återgavs en citat skribenten hade läst i Newsweek ang. janjawiderna i Sudan, en text som visar vilka som egentligen står bakom det hela.

Takaisin
=> Yhteiskunta