Takaisin
=> Yhteiskunta

Saddam och de kristna

Hufvudstadsbladet-lehteen 3.8.2004


HBL publicerade en nyhet (FNB-TT/Stefan Hjertèn-AP-AFP-DPA) i tisdags (3.8) om angrepp på kristna irakier . Den ursprungliga texten har av allt att döma lytt ungefär så att de kristna inte utsattes för förföljelser under Saddams tid. Nu har "källan X" (SHj?) gått ett steg vidare och omformulerat nyheten så att Saddam skyddade (!) de kristna. Det första påståendet är en halvsanning och för tankarna till en situation där de kristna kan leva fritt och utöva sin religion utan några större hinder från sitt eget samhälle. Sådan var situationen inte under Saddams tid. Det vet alla som vill sätta sig in i Saddams historia. Ett påtvingat ghettosystem tillfredställer ingen, och sakerna var värre än det. De kristna var på samma sätt underlämnade till despotens godtycke som andra.

De andra påståendet är också lögnaktigt och mycket propagandistiskt. Tidningen kan naturligtvis försvara sig och säga att de inte gällde ett direkt påstående utan en indirekt hänvisning till eventuella framtida historieböcker. Just på detta sätt fortsätter den nyhetsförmedling som antagligen vill gärna omformulera varje nyhet i riktning mot antiamerikansk propaganda. Det som förvånar mig är att det uppenbarligen inte finns någon som helst kontroll över "nyheternas" riktighet i tidningen.

Att hänvisa till Tariq Aziz vart otroligt oklokt men mycket avslöjande. Det för nämligen tankarna direkt till Det Tredje Rikets "Deutsche Christen" som ville leva i fred med en hänsynslös diktator och var beredda att avstå från att se verkligheten som det var, då under Hitler och senare under Saddam, med hundratusentals oskyldiga offer fängslade, torterade och dödade, från alla de folkgrupper som inte underkastade sig diktatorns envälde. Någon av de kristna kan t.o.m. ha godkänt sin egen härskares politik! Till slut: det finns nog faktiskt också idag många irakiska och andra muslimer som vill leva i fred med sina kristna medmänniskor.

Takaisin
=> Yhteiskunta