Takaisin
=> Yhteiskunta

Saddams offer


Jag tackar Magnus Kjaernested (MK) för det mycket fina, sanningsenliga och realistiska inlägget "USA och makten" i HBL (18.10).

MK skriver bl.a. att "upp emot en halv miljon mördats unders Saddams regim". Helt korrekt. Men antalet offer stiger betydligt när man tar med alla de som miste livet som en följd av FN:s sanktioner. Här räknar man med 320 000-350 000 offer bland de allra svagaste i det irakiska samhället (barn, sjuka, åldringar) under en drygt tio års period. Allt sammanlagt kan man tala om ca 800 000 döda i Irak, alltså samma siffra som anges som antalet offer i Ruanda-katastrofen. Sanktionera mot Irak var nödvändiga så länge Saddam satt vid makten. De som motsatte sig kriget gav - utan att kanske förstå kopplingen - sitt stöd för att antalet offer som skördades både direkt till följd av Saddams maktutövning och indirekt p.g.a. FN:s sanktioner skulle bara fortsätta att öka dag för dag.

Om Saddam hade fortsatt vid makten skulle antalet offer har stigit med ca. 40 000 till dags dato vilket är mångdubbelt fler än nu har varit fallet under och efter kriget. Kriget har sparat tusentals liv i ljuset av dessa fakta. Människovärdet kan minsann inte uppskattas endast med antalet offer därför att varje människa har ett unikt och oersättligt värde. Det skulle ändå vara helt absurt att inte nämna och erkänna dessa makabra siffror. De är viktiga för att visa och förstå vidden och djupet av Saddams tyranni och behovet av att någon gjorde något åt saken när diplomatin inte hade förbättrat situationen under årens lopp.

Takaisin
=> Yhteiskunta