Takaisin
=> Yhteiskunta

Saddams offentliga vänner

Julkaistu HBL:ssä marraskuussa 2005

Det var glädjande att på ledarspalten i Hbl få läsa om Saddams hemliga vänner. Men vilka är då hans ”offentliga” vänner? I princip gäller denna benämning alla dem som i sina ställningstaganden har låtit bli att nämna Saddam i förbindelse med Irak-krisen, inte talat om ett folkmord eller som har gjort det lättare för Saddam att fortsätta vid makten.  

Ur forskningens synvinkel är en närmare definition av dessa vänner klar. Det var inte bara ett land, Irak, eller ett folk eller en nation som världen fäste uppmärksamhet vid utan det var Saddam, som var själva upphovsmannen i det hela. Ingen vetenskaplig diskussion om Irak-krisen kan föras utan Saddams person. Tänk på en historiebok om Det tredje Riket utan Hitler. Resultatet är detsamma: nonsens och struntprat, falska anklagelser osv. Historien kan i forskningen ignoreras lika litet som förändras.

En variant av detta gäller vapendiskussionerna: Vapen i sig själva är inte nödvändigtvis så farliga. Vapen finns ju överallt. Men vapen plus Saddam betydde i princip en oerhörd stor fara. Att glömma bort Saddam betyder: glöm bort förnuftiga diskussioner angående vapen i Irak. Irak var inte vilket land som helst. Det var ett land under Saddam.   

För det tredje kan Saddams offentliga vänner hittas bland de nyliberala och ”fredsaktivisterna” som ville göra det så lätt som möjligt för Saddam att fortsätta med sitt tyranni, och som inte ville ta ordet folkmord i bruk (FN!). I så fall hade nämligen FN varit tvungen att vidta också andra än diplomatiska och fredliga åtgärder i enlighet med sina egna principer eller snabbt revidera dem (vilket i praktiken gjordes). Det är svårt för FN att vara oenig med Frankrike, Ryssland och Kina.

Till sist i detta sammanhang kan nämnas de journalister som hösten 2002 rapporterade från Irak: ”Här står allt väl till, här fattas ingenting, lugn och ro härskar i riket”. De var ”Saddams knähundar” som borde har vetat att deras rapportering inte stämde med verkligheten.

Juhani Lindgren,
forskare, Tavastehus

Takaisin
=> Yhteiskunta