Takaisin
=> Yhteiskunta

Sota, rauha ja Irak

Hämeen Sanomat -lehteen 19.3.2003

 

Huomattava osa tiedotusvälineistä on viime viikkojen Irakia koskevassa uutisoinnissaan puhunut sodasta ja rauhasta ikään kuin kahtena vastakkaisena vaihtoehtona. Periaatteessa näin onkin. On sanottu, että Irakin sodan sijasta voitaisiin nykytilanteessa valita "rauha". Mikä rauha? Sodan vaihtoehtona ei käytännössä todellakaan ole "rauha". Retorisena vaikuttamiskeinona ja jonkinlaisena yleisterminä tämän sanan käytön voi toki ymmärtää. Todellisuutta se ei vastaa. Irakissa ja sen vanavedessä ei nimitäin ole mitään "rauhaa" siinä merkityksessä kuin sana perinteisesti ymmärretään. Saddamin terroria taas voidaan kutsua rauhaksi vain kiihotusmielessä.

YK:n "diplomatia" on ollut tähän asti hyvää tarkoittava yritys päästä aloittamaan varsinainen diplomatia. Lähtökohdat eivät lupailleet mitään hyvää alusta lähtienkään. Realismin näkökulmasta oli selvää, ettei Saddamin kaltaisen hallitsijan - aivan kuten ei Milosevicin, Hitlerin tai Stalininkaan - kanssa voida harjoittaa minkäänlaista diplomatiaa sanan varsinaisessa merkityksessä. Yli 10 vuotta jatkunut Saddamin pelaama kissa-hiiri -leikki YK:n kanssa on sen myös selvästi osoittanut. YK:n arvovallan murentuminen ei suinkaan johdu siitä, että USA mahdollisesti aloittaa sodan ilman YK:ta, vaan siitä, että YK on hyväuskoisuudessaan ja diplomatian nimissä "suostunut" Saddamin peliin vuosikausiksi. Yritys päästä diplomatiaan on ollut ehdottomasti oikea, mutta siinä ei ole päästy edes alkuun. Tämä umpikuja olisi pitänyt huomata jo kauan sitten. Kissaa ei ole pystytty nostamaan pöydälle. YK:n viimeisin ongelma on siinä, että se on joutunut tahtomattaan antamaan Saddamia tukevia signaaleja, kun se ei ole muodostanut yhtenäistä poliittistä rintamaa Saddamia vastaan eikä sitoutunut yksimielisesti sopimaansa päätöslauselmaan 1441. Onelmallista on myös se, että se on (ilmeisesti) sallinut asetarkastajien roolin muuttumisen tutkijoista kohti poliittisia kommmentaattoreita ja ratkaisijoita. Tilanteen on annettu valitettavasti ajautua todella vakavaksi.

Takaisin
=> Yhteiskunta