Takaisin
=> Yhteiskunta

Strunt i verkligheten?

Re: USA ja Battiglione. Lähetetty Hbl:iin 0904


Den frågan kom starkt till mig när läste Björn Månsons ledare Strunt i andra i söndagens (5.9) HBL. BM blandar också ihop två helt olika saker när han talar om "parallell" mellan USAs kamp mot terrorism och Battigliones förslag.

För mig ser det ut som om BM fortfarande skulle vistas i sitt höga elfenbenstorn och styra den värld han ser genom tornets (antagligen smala) fönster med att ge goda råd åt statsöverhuvud, demokratiskt valda ledare och regeringar m.fl. här och där, särskilt åt dem som befinner sig långt borta från oss. Jag hänvisar till hans ord om Bush.

Sanningen är att världen inte är densamma som under andra världskriget eller ens vad den var för 30 eller 10 år sedan. Med tanke på självförsvar och försvaret i allmänhet vet BM att nuförtiden sitter soldaterna inte inne i sina bunkrar vid sitt eget lands gränser i väntan på att man skulle få fienden inom synhåll. BM borde mycket bra också veta att terrorism är ett världsomfattande nätverk med vissa centra i olika delar av världen. Den gamla tanken om frontlinjerna har till en stor de rasat. Man kan naturligtvis förneka att det är så, man kan "glömma" dagens nätverksrealiteter, man kan vägra se att terrorismen är ett gissel inte bara för själva terrorister men för hundratusentals och miljoner potentiella offer över allt i världen oberoende av deras politiska ställningstaganden. USA har redan fått känna av det här - i USA. Skulle man bara sitta och vänta på ett nytt 11.9? Man kan naturligtvis glömma, om man så vill, att ett globalt fungerande terroristnätverk slår till var som helst och när som helst fastän terrorismen samtidigt i det långa loppet är mest destruktiv speciellt för de icke-terrorister (=majoriteten av muslimer) som bor just på de områden där fenomenet föds och terrorister skolas och utrustas. Om man lyckas i detta ät det till nytta för alla. Att försöka motarbeta terrorismens fasor i preventivt syfte där det gäller, blir mera och mera nödvändigt - Terrorismens problem kan aldrig lösas med bara militära medel utan man måste så småningom börja mera och mera studera och ta itu med de orsaker som i grund och botten ligger bakom terrorismen och fråga ur vilka källor terrorismen får sin kraft. Detta vet också USA mycket väl. Men medan detta pågår måste den akuta problematiken skötar om så bra man bara kan.

Man kan också strunta i de mänskliga solidaritetskraven som går ut på att civiliserade människor börjar så småningom se att det gäller att bry sig om andra människor globalt, både i Irak, Sudan och på andra Internationella organ har lyckligtvis trätt ut ur sina verklighetsfrämmande bunkrar och börjat ta terrorismens hot på allvar. T.o.m EU har börjat vakna i detta hänseende efter Spanien-incidenten. Det var också mycket hoppingivande att läsa att Sture Gadd för några veckor sedan - fastän mot sin tidigare linje och med vissa osanna påståenden - syntes ta problemet i Darfur med stort allvar (vilket det faktiskt är). Sedan dess har tidningen tonat ner tankar om nödvändigheten att göra något i saken och hänvisat till diplomatin som inte nu heller fungerar.

Om det som jag i början sade om elfenbenstornet inte stämmer så kunde det kanske vara bättre att tala om "strunt i andra" som BM själv gör.

Juhani Lindgren, Tavastehus

Takaisin
=> Yhteiskunta