Takaisin
=> Yhteiskunta

Terroristin terveiset: Me olemme oikealla asialla.

Julkaistu vierailijapalstalla Hämeen Sanomissa 5/2005


Lainaan tunnetun terroristin sanoja vuosilta 1997ja 1998. USA:n presidentin nimi ei muuten tuolloin ollut George W. Bush eikä presidentti ollut republikaani. Ensimmäinen yritys New Yorkin World Trade Centerin tuhoamiseksi oli tehty pari vuotta aikaisemmin.

"Terrorismi voi olla ylistettävää ja kunnioitettavaa tai se voi olla moitittavaa. Meidän (islamistien) terrorismimme ansaitsee kiitoksen ja tuen, sillä se kohdistuu tyranneihin, riidanhaastajiin ja Allahin vihollisiin." Ei liene yllätys, että sanat lausui Osama bin Laden, al-Qaidan johtaja. Lausunto jatkui:

"On suuri kunnia tulla tapetuksi Allahin asian puolesta, ja siitä kunniasta pääsevät osallisiksi vain kansakunnan eliitin jäsenet. Me rakastamme tällaista kuolemaa Allahin asian puolesta yhtä paljon kuin te (länsimaalaiset, amerikkalaiset, kristityt, juutalaiset) rakastatte elämää. Meillä ei ole mitään pelättävää. Tällaista kuolemaa me toivomme." (Lähde: Time).

Uskonto ja terrorismi
Isku New Yorkiin 9.11.01 syvensi keskustelua terrorismin syistä. Aluksi ajateltiin, että köyhyys, kansalliset nöyryytykset tai USA:n ja muiden valtojen puuttuminen joihinkin kriiseihin synnyttävät terrorismia. Terrorismi siis rauhoittuisi kansojen elinoloja kohentamalla ja niiden poliittista asemaa muuttamalla.

Näköala on tärkeä ja esim. Tsetseniassa oikean suuntainen. Kansan itsenäisyystaistelu Venäjää vastaan on hiljalleen muuttunut sodan ja sabotaasin kautta suoranaiseksi terrorismiksi. Kysymyksessä on kuitenkin koko ajan itsenäisyystaistelu, ei kansainvälinen islamistinen terrorismi. Apua islaminuskoiset tsetseenitaistelijat ovat toki saaneet eri tahoilta.

Köyhyys tai poliittiset kriisit eivät selitä kansainvälisen terrorismin, esim. al-Qaidan vaikuttimia. Sille terrorismi on väline vastustaa länsimaalaista ei-islamilaista elämänmuotoa, joka mielletään muslimien maailmankatsomuksen ja valtapolitiikan uhkaksi. Taustalla on Koraanin tulkinta ja usko Allahiin.

Islamin terroristeja ajaa motiivien syvätasolla sisäinen uskonnollinen pakko, jonka oikeellisuutta, inhimillisyyttä ja moraalisuutta ei kyseellistetä. Kansainvälisen terrorismin uskonnollista perustelua on vaikea ilmaista selvemmin kuin Osama bin Laden sen tekee.

Hän mieltää länsimaisen elämäntyylin yhdeksi yhteiskunnallis-uskonnolliseksi kokonaisuudeksi. Vaikka hänen terrorisminsa kohdistuukin "Allahin vihollisiin" eli siis periaatteessa kristittyihin, juutalaisiin ja ateisteihin, iskuja suunniteltaessa ei kysellä yksittäisten kansalaisten uskonnollisia vakaumuksia.

Terroristien kuunteleminen
Osama bin Ladenin puheet ovat demagogisia ja valheellisia. Ne ovat ihmisyyttä tuhoavia ja esim. kristinuskolle ja myös monelle muulle uskonnolle täysin vieraita hänen väittäessään jumalansa Allahin tahtovan amerikkalaisten ja monien muiden tappamista.

Kansainvälisen terrorismin tuhojen estämiseksi on välttämätöntä poistaa itsemurhaiskujen ja muiden aseellisten terroristihyökkäysten edellytykset. Monet tahot ovat hiljalleen heräämässä tähän.

Terrorismin vähättely johtaa elämän vähättelyyn tai nousee juuri siitä. Elämää ei voi valjastaa kuoleman palvelukseen itsemurhaiskujen(kaan) myötä. Bin Ladenin kiihkeässä ideologiassa kuolema ja elämä vaihtavat paikkaa. Hannu Taanilan puheet New Yorkin iskuista "niin sanottuina terrori-iskuina" Yle 1:ssä olivat ihmisyyden pilkkaa.

Uskonsotaa?
Onko terrorismin vastainen taistelu uskonsotaa? Länsimaat ja samaan vastatoimintaan osallistuvat maltilliset muslimit eivät ole aloittaneet terroristien hyökkäystoimia länsimaita kohtaan, eikä heillä ole ensimmäistäkään motiivia uskonsotaan.

Islamistiset muslimiterroristit sen sijaan käyvät uskonnollisesti perusteltua "Allahin sotaa" länsimaista ei-islamilaista elämäntapaa vastaan. He löytävät aiheen uskonsotaansa länsimaiden (monia valitettavia piirteitä sisältävästä) maallistumisesta, joka tulkitaan Allahin pilkaksi.

Tässä tulkinnassa USA:sta on tullut heille keskeinen, koko länsimaista elämäntapaa edustava symboli. Yhdysvaltain presidentistä, oli hän republikaani tai demokraatti, on tullut symbolin symboli, johon taistelu äänekkäimmin kohdistetaan.

Kärjistäen: kun yksittäinen USA:n sotilas tai viranomainen hairahtuu (tai niin uskotaan tapahtuneen), kiihko kohdistetaan periaatteessa koko kansaan ja sen presidenttiin. Marssitaan, huudetaan "Allah akbar" (Allah on suuri), otetaan sekä tapetaan panttivankeja ja poltetaan USA:n lippu, "symbolin Symboli".

Moni länsimaalainen saattaa tietämättään tukea Osama bin Ladenin elämänvastaista uskontoideologiaa, ellei ole selvillä siitä, mihin tämä pyrkii.

Juhani Lindgren. Kirjoittaja on hämeenlinnalainen tutkija ja tietokirjoittaja

Takaisin
=> Yhteiskunta