Takaisin
=> Yhteiskunta

"Terroristien teologia" nousee uskosta Allahiin.

Julkaistu Uusi tie -lehdessä otsikolla "Terrorismilla on myös uskonnollisia motiiveja" syyskuussa 2005.

Keskustelu terrorismin syistä ja torjunnasta hapuilee ja ajelehtii. Länttä on syytetty ryhtymisestä "uskonsotaan", kun se on aloittanut perustellun ja välttämättömän taistelun terrorismia vastaan. Media leimaa terrorismin vastaisen sodan mielellään "kristillisen lännen" valtapyyteiksi islamilaista maailmaa vastaan. Keskustelussa ei ole nähty terrorismin tärkeintä vaikutinta, uskoa Koraaniin ja Allahiin.

Mitä terroristit itse sanovat?
Pastori ja tutkija Risto Soramies kirjoitti Perusta-lehdessä (5/2001) artikkelin "Synnyttääkö islam terroristeja?" Kirjoitus oli uraa uurtava. New Yorkin terroristi-isku 11.9.2001 oli kaikkien mielissä eikä sen taustaa tunnettu.

Soramies lainaa johtavan saksalaisen muslimin Ahmad von Denferin islam-tulkintaa. Sen mukaan islamin on mahdotonta tehdä rauhaa niiden kanssa, jotka ovat Koraanin ilmoittaman Allahin vihollisia. Tämä osuva ajatus palvelee tienviittana kysellessämme islamistien hirmutekojen vaikuttimia.

Lainaan yhden varsin tunnetun terroristin sanoja vuosilta 1997ja 1998: "Terrorismi voi olla ylistettävää ja kunnioitettavaa tai se voi olla moitittavaa. Meidän (islamistien) terrorismimme ansaitsee kiitoksen ja tuen, sillä se kohdistuu tyranneihin, riidanhaastajiin ja Allahin vihollisiin." Sanat lausui Osama bin Laden, al-Qaidan johtaja. Kannattaa huomata sanat "Allahin viholliset".

Haastateltu jatkoi, että on kunnia tulla tapetuksi Allahin asian puolesta ja että siitä pääsevät osallisiksi vain kansakunnan eliitin jäsenet. "Me rakastamme tällaista kuolemaa Allahin asian puolesta yhtä paljon kuin te (länsimaalaiset, amerikkalaiset, kristityt, juutalaiset, selvennys JL) rakastatte elämää. Meillä ei ole mitään pelättävää. Tällaista kuolemaa me toivomme." (Time, lokakuu 2001).

Kansainvälisen terrorismin uskonnollista perustelua on vaikea ilmaista selvemmin kuin Osama bin Laden sen tässä tekee. On kuitenkin muistettava, ettei valtaosa muslimeista hyväksy islamistien ajattelua eikä tekoja, vaan haluaa rauhanomaista elämää.

Terrorismin uskonnollinen tausta
New Yorkin iskun jälkeen ajateltiin, että köyhyys, kansalliset nöyryytykset tai USA:n ja muiden suurvaltojen puuttuminen kriiseihin synnyttävät terrorismia. Ajatusta voidaankin soveltaa Tsetseniaan. Kansan itsenäisyystaistelu Venäjää vastaan on hiljalleen muuttunut terrorismiksi. Kysymyksessä on kuitenkin koko ajan itsenäisyystaistelu, ei islamistinen terrorismi.

Köyhyys tai epäoikeudenmukaisuudet eivät ole kansainvälisen terrorismin syvin syy, Näitä asioita kristitty ei tietenkään voi koskaan hyväksyä. Al-Qaidalle terrorismi on kuitenkin tapa vastustaa länsimaalaista ei-islamilaista elämänmuotoa, joka mielletään muslimien maailmankatsomuksen ja valtapolitiikan uhkaksi. Taustalla on islamistien Koraanin tulkinta ja usko Allahiin. Terroristeja ajaa sisäinen pakko, jonka moraalista oikeellisuutta ei saa kyseellistää.

Islamistiset muslimiterroristit käyvät taistelussaan uskonnollis-yhteiskunnallista "Allahin sotaa" ei-islamilaista elämäntulkintaa vastaan. He löytävät aiheen uskonsotaansa länsimaiden (monia hyvin valitettavia piirteitä sisältävästä) maallistumisesta, joka tulkitaan Allahin pilkaksi. Tässä on ydin.

Esim. Irak on islamisteille sivuteema ja tekosyy. New Yorkin iskujen aikaan Irakin sotaa ei edes ollut. Sikäli kun terroristit nyt vetoavat Saddamin ja Irakin terrorismin puolesta, he vetoavat samalla tämän tyrannin silmittömän kansanmurhan jatkumisen puolesta (Saddamin hallituskauden aikana n. 800 000 ihmistä menetti henkensä, helposti vaietaan).

Vaikka terrorismi kohdistuu "Allahin vihollisiin" eli siis periaatteessa kristittyihin, juutalaisiin ja muiden uskontojen edustajiin (myös ateisteihin), iskut kohdistetaan erotuksetta koko kohderyhmään. New Yorkissakin kuoli monia muslimeja.

USA symboloi länsimaita
Islam uskoo vakaasti omaan puhtauteensa, ylivertaisuuteensa ja siihen, että länsi ja juutalaiset pursuavat mädännäisyyttä ja kieroutta. Tältä pohjalta nousee mielikuvituksellinen ajatus siitä, että kaikki islamin ulkopuoliset voimat ovat salaliitossa islamia vastaan (Soramies). Tätä olematonta salaliittoa juuri islamistit näkevät välttämättömäksi vastustaa levittämällä kuolemaa.

USA:sta on tullut islamisteille jo aikaa sitten keskeinen, koko länsimaista elämänkatsomusta edustava symboli. Yhdysvaltain presidentistä on jo vuosia sitten tullut "symbolin symboli", johon taistelu äänekkäimmin kohdistetaan. Juuri tämän merkkinä poltetaan vähän väliä USA:n lippu samalla kun huudetaan "Allah akbar" (Allah on suuri).

Osama bin Ladenin puheet ovat demagogisia ja valheellisia. Ne ovat ihmisyyttä tuhoavia ja kristinuskolle ja myös monelle muulle uskonnolle täysin vieraita hänen väittäessään Allahin tahtovan amerikkalaisten ja monien muiden tappamista.

Kuolema vastaan elämä
Terrorismin vähättely johtaa elämän vähättelyyn tai nousee juuri siitä. Elämää ei voi valjastaa kuoleman palvelukseen itsemurhaiskujen(kaan) myötä. Osaman kiihkeässä ideologiassa kuolema ja elämä ovat vaihtaneet paikkaa.

Onko terrorismin vastainen taistelu uskonsotaa? Länsimaat ja samaan kamppailuun osallistuvat maltilliset muslimit eivät ole aloittaneet terroristien hyökkäystoimia länsimaita kohtaan, eikä heillä ole ensimmäistäkään motiivia uskonsotaan. Terrorismin vastustaminen on elämän puolustamista. Kristittyinä ensimmäinen kutsumuksemme on evankeliumi, ja lähetystyöllä on arvaamaton merkityksensä terroristienkin pelastumisen kannalta.

Mutta kristitty saattaa tietämättään tukea Osama bin Ladenin elämänvastaista uskonto- ja tappamisideologiaa, ellei ole selvillä tämän vaikuttimista ja tavoitteista. Mikäli väheksymme terrorismia, tuemme tahtomattamme kuoleman toimintaa. Kristitty näkee terrorismin myös henkivaltojen taistelusta käsin. Islamistien Allah-kiihko viittaa uskontoteologisesti selvästi juuri tällaiseen eikä terrorisminkaan tutkimus voi tästä vaieta.

Takaisin
=> Yhteiskunta