Takaisin
=> Yhteiskunta

USA/Irak: Vilka värden dominerar?

Lähetty HBL:iin syyskuussa 2005


Bruno Bärs (17.9) kommer med det ofta upprepade påståendet att USA stödde Saddam så länge det tjänade USA:s intressen. Han säger sig också veta vilka USA:s motiv var när Irak-kriget började.

Vi andra debattörer kan också då och då hänvisa till andras motiv och säga varför någonting gjordes, men då måste det finnas goda grunder. Oftast är det mycket svårt att avslöja andras motiv, och därför talar man gärna och med större sannolikhet om vad som skedde och vilka som resultaten var.

Att USA gjorde slut på Saddams folkmord där tusentals människor dödades varje månad syns inte beröra BB alls. Och nu talar vi inte om motiv utan resultat.

Det syns mig att det enda värden som BB ser och bryr sig om är militära, maktpolitiska och ekonomiska. Med dem opererar han i sin insändare, och de innehar huvudrollen. Andra värden i hans tankar eller i andras agerande syns inte finnas till.

I BB:s tankevärld syns människor inte rymmas med, inte heller människovärdet eller liv och död. Det är svårt att se in i ett människohjärta, men av BB:s ord kunde man dra den slutsatsen att han representerar en livsåskådning där den nyliberala tänkandet utan några som helst människovärden dominerar. Hur det faktiskt förhåller sig, kan jag inte veta och vill inte heller påstå att jag vet. För mig var det bara lite svårt att komma till någon annan slutsats efter att ha sett hans insändare.

Då det gäller Hans Blix bok Disarming Iraq, som BB kort nämner, innehåller den mycket intressanta fakta och författarens tolkning av krigets "olaglighet", som krigsmotståndarna antingen inte har läst eller velat kommentera.

Juhani Lindgren
Tavastehus

Takaisin
=> Yhteiskunta