Takaisin
=> Yhteiskunta

USA, ICC och terroristernas kamouflage

 

Trygve Söderling började sin artikel (Bokextra, 22.10) "Vi ses i My Lai" med följande ord: "Nu när USA undantagit USA från alla eventuella åtal för krigsförbrytelser i Internationella brottsmålsdomstolen ICC, börjar jag minnas vad jag lärde mig i skolan." Dessa hånfulla och osanna ord stämmer inte - utom det att skribenten kom ihåg något han lärde sig i skolan.

USA har inte undantagit sig "från alla internationella åtal". Det som USA tillsammans med Ryssland och Kina gjorde var att garantera rättvis juridisk behandling av åtal mot sina medborgare i konfliktsituationer. En stormakt som USA - alldeles som Ryssland och Kina (Japan var också mycket tveksam ang. ICC) - löper mångdubbel risk jämfört med de mindre nationernas medborgare då de gäller åtal som väcks mot dem i krissituationer. Det hör till sakens natur att stormakterna med sina stundom starka ställningstaganden i flera internationella frågor väcker politiska och religiösa intrigeranden och känslor hos andra på ett helt annorlunda sätt än mindre nationerna. Här gäller det inte att rätten och lagen inte skulle vara desamma åt alla, utan frågan är den, att då det gäller stormakternas medborgare, balandas åtal mot dem ihop med ideologiska, politiska och ekonomiska fördomar och hatfulla attityder som ingenting har med själva brottet (som den åtalade begick eller inte begick) att göra. Internationella jurister har inte förnekat att det förhåller sig så. Hoppas att ICC under de kommande åren visar sig vara en opartisk domstol som tar terrorismen på allvar och vinner förtroende i dagens brinnande kärnfrågor hos alla rättstater.

Trygve Söderlings rena rama frossande med USA som krigsförbrytare är inte värt att kommenteras på allvar utom ett par detaljer. Skribenten kanske bara känner till den gammaldags krigföringen där soldater var klädda som soldater, bar sina gradbetäckningar, och var identifierbara som delar av en arme under en ledare (såsom internationella fördrag också idag förutsätter). Allt detta har terrorister på ett förbryllande sätt kunnat förvandla till något helt annat: de klär sig inte som soldater eller som terrorister utan som vanliga människor, havande kvinnor, svaga åldringar, invalider osv. Bilar fullastade med sprängämnen kan vara maskerade som ambulanser, alldeles vanliga fordon, polisbilar, arbetsmaskiner osv. Självmordsbombare bär inte en plakat där det står "Hän kommer en förödande bomb att detonera om några sekunder, fly för livet innan det smäller!" innan han eller hon dödar dussintals helt oskyldiga människor på en hållplats, i en skola eller restaurang eller på en bröllopsfest. Nej, nej. Just därför måste en truppavdelning i vissa fall tyvärr ta den oerhört svåra risken att något som ser ut att vara helt "civilt" faktiskt inte är det. Då är det helt lögnaktigt och falskt att säga "de var inte ens beväpnade". Det vet också TS om han tar lite avstånd från sina gamla skolminnen och börjar se på världen och människors ondska (t.ex. terrorism) som de i realiteten är.

Ps. Att Life och andra webbsidorna nu kanske tonar bort sitt stoff ang. My Lai har ingenting med Irak att göra som TS antar. Orsaken är den att nu efter att terroristernas kamouflageoperationer har blivit allmänt kända kan en gammal "massaker" ses i sitt rätta ljus och inte något som det kanske inte als ansågs vara under sin tid och uppseendet kring saken har inte grunder som förr. Alla nationer kan göra stora misstag. Hoppas att vi är eniga om att en verklig massaker är obeskrivligt förskräckande - också när kommunisterna, Vietnams egna terrorister (otaliga gånger) och Saddam verkligen var skyldiga.

Takaisin
=> Yhteiskunta