Takaisin
=> Yhteiskunta

Terroristens budskap: Vi har rätt!

 

Jag citerar några ord av en känd terrorist från åren 1997 och 1998. USA:s president hette då förresten inte George W. Bush och presidenten var inte heller republikan.

"Terrorismen kan van vara berömdvärd och respektingivande eller så måste den fördömas. Vår (islamisternas) terrorism är värd allt beröm och stöd därför att den riktas mot tyranner, bråkmakare och Allahs fiender." De var Osama bin Ladens ord. Och han fortsatte:

"Det är en stor ära att bli dödad för Allahs sak, men det är bara folkets elit som blir delaktig av denna ära. Vi älskar en sådan här död för Allah lika mycket som ni (västerlänningar, amerikaner, kristna, judar) älskar livet. Vi har ingenting att vara rädda för. Vi ser fram emot en sådan död." (Intervjuerna publicerades i repris i Time 24.9.2001.)

Det sägs att fattigdom, nationella förödmjukelser och stormakternas inblandning ger upphov till terrorism. Terroristerna skulle alltså sluta med sin verksamhet om folkens materiella och politiska situation förbättrades.

En sådan tankegång gäller nog situationen i Tjetjenien, där folkets kamp för en självständig stat har pågått länge och ha tyvärr fått terrorismens blodiga uttryck. Hela tiden gäller det trots allt en självständighetssträvan och inte internationell terrorism.

Fattigdom och politiska kriser förklarar inte fenomenet internationell terrorismen. För al-Qaida är terrorismen ett medel som nätverket använder sig av för att förstöra och utplåna det västerländska icke-islamiska samhällslivet. Den västerländska livsstilen eller närmare bestämt livsinställning tolkas av islamisterna som ett hot mot den islamistiska världsåskådningen och maktpolitiken.

Djupast sett är det frågan om att det icke-islamska samhällslivet och andra religioner (inklusive ateismen) tolkas som hädelse (mot Allah). Den internationella terrorismens religiösa grunder och motiv kan knappast uttryckas klarare än vad Osama bin Laden gjort.

Hans budskap är demagogiskt och lögnaktigt. Det är ett budskap som är helt främmande för t.ex. kristendom och flera andra världsåskådningar då han påstår att det är Allahs vilja att döda amerikaner och otaliga andra. I hans fanatism har liv och död bytt plats. Man måste ändå komma ihåg att en stor del av icke-islamistiska muslimer avskyr Osamas ord och linje.

Att inte ta internationell terrorism eller försvarskriget mot den på allvar leder till att ringakta själva livet - eller rentav bevisar att en sådan förödande ringaktning redan vunnit insteg.

För islamisterna har USA blivit en symbol för hela den västerländska livsinställningen. Andra västerlänningar går alltså inte fria från den dom islamisterna har fällt över "Allahs fiender". USA:s president, demokrat eller republikan, har i sin tur blivit "symbolens symbol".

För att tillspetsa: När en amerikansk soldat eller tjänsteman tar fel (eller när man tror att så har skett) riktar islamisterna sin fanatiska hets mot hela det amerikanska folket och dess president. Man skriker "Allah akbar" (Allah är stor) och bränner USA:s flagga. De palestinska islamisterna i sin tur vill på samma sätt utplåna allt som har med Israel att göra.

Många av oss västerlänningar har tagit Osama bin Ladens parti utan att vara klart medvetna om det. Det är otroligt lätt att bli hans andliga och politiska anhängare och förespråkare om man inte vet vad han i grund och botten strävar till och vad islamisterna i sin fanatism går ut på.

Takaisin
=> Yhteiskunta