Takaisin
=> Yhteiskunta

YK tarvitsee moraalisen uudistuksen.

Lähetetty KD-lehteen syyskuussa 2005.


YK ja Darfur

YK:n saamattomuus Darfurin ongelman suhteen Sudanissa on hätkähdyttävä. Presidentti Ahtisaari on todennut, ettei YK:lla ei ole toimintakykyä kansanmurhien lopettamiseksi. Neuvotteluja on käyty, mutta elämää tuhotaan päivittäin.
YK on luonnollisesti tietoinen Sudanin ja Kiinan välisistä jättimäisistä öljykaupoista ja on senkin vuoksi haluton soveltamaan kansanmurhan käsitettä Darfuriin.
Jos YK tekisi niin, sen olisi omien perusasiakirjojensa mukaan ollut toimittava jo kauan sitten. Kysymyksessä on yhä selvemmin moraalinen ongelma.


Moraalin mureneminen

Uudenlainen moraali tuli esiin Irakin sodan yhteydessä. Mm. Ranska, Saksa ja Venäjä vastustivat sitä Ranskan toimiessa taloudellisten etujensa vuoksi näkyvimmin. YK oli peruskirjansa mukaisesti tukenut kansanmurhan uhrina olevaa Irakia pitkään, mutta lopetti sen nyt.
Saddamin Irakin tarjoamat edut joillekuille voittivat ihmisyyden vaatimukset kärsimyksen lieventämisestä. YK tiesi tarkasti Saddamin verisen hallinnon (700 000 - 800 000 uhria), mutta diktatuuri sai YK:n puolesta jatkua. Saddamin kansanmurha on nyt lopetettu ja uhrien määrä on pienentynyt alle kolmasosaansa kuukaudessa. YK:n mukanaolo olisi vähentänyt uhreja paljon.
On myös käynyt ilmi, ettei kv. laki ilman muuta tuomitse sotaa laittomaksi, koska siinä on huomattavasti tulkinnanvaraa (esim. kansanmurha). Tähän on yllättäen viitannut mm. Hans Blix.
USA painotti Saddamin hirmuvallan lopettamista jo 1990-luvulla. Vuodenvaihteessa 2002-2003 USA vielä luotti YK:n ihmisoikeusmoraaliin. USA piti itsestään selvänä, että YK ymmärsi Saddamin kauhuteot, ja että järjestö myös olisi valmis lopettamaan ne, ja keskittyi siksi aseisiin.
"Ruokaa öljynmyyntituloilla"
Tässä laajassa ohjelmassa on havaittu väärinkäytöksiä. 7.9.05 julkistettu raportti puhuu 8 mrd. dollarin joutumisesta Saddamin käsiin (TV 1).
Verrattuna YK:n vetäytymiseen koko Irakia koskevasta vastuustaan tämä on kuitenkin pienempi skandaali, ellei rahojen avulla sitten tapettu ihmisiä.
Väärinkäytösten taustatekijät voivat silti ikävimmässä tapauksessa osoittautua jopa syyksi sodan vastustamiseen. Kauhistuttavin skenaario on se, että joku vastusti sotaa halutessaan näitä rahoja. Vaikea uskoa.
Uusi hallinto?

YK:n yleiskokoukselle on ehdotettu lähinnä hallinnollisia muutoksia. Niitäkin tarvitaan. Köyhyysohjelmia tulee jatkaa, mutta niiden uusiminen on järkevää tehdä vasta kun uudet tuulet ihmisoikeuskysymyksissä puhaltavat ja väärinkäytösten todennäköisyys vähenee. YK:ta tarvitaan, mutta moraalisesti uudistuneena.

Takaisin
=> Yhteiskunta