Takaisin
=> Yhteiskunta

Om Israels rätt att försvara sig

Hbl, debatt i korthet, avsänt 20.02.02


Israel befinner sig i en kontinuerlig försvarssituation under terroristattacker som pågår dygnet runt och riktas mot vem som helst var som helst. Israels motåtgärder kan inte kallas för enskilda hämndaktioner fastän de ter sig som sådana om helhetsläget inte tolkas rätt.

Bara ifall man ville glömma bort realitetsfaktorer liksom historia, kultur och de ovannämnda attackerna mot Israel kunde man börja komma en smula närmare till något så otroligt som Anders Svartström kom med i gårdagens (20.2) HBL när han ville kritisera den jämförelse som Christer Boije af Gennäs tagit fram tidigare (8.2) och frågat vad Finlands ledning skulle göra i en situation som skulle vara lik den Israel befinner sig i. Att Svartström tog fram eventuella attacker från Åland mot Helsingfors är inte bara löjligt utan det avslöjar en fullständig brist på förståelse av bl.a. just kulturskillnader. Med ålänningar och många andra kan man ha dialog, m.a.o. föra diskussion med diplomatins medel (förlåt mig, ålänningar, att ni ens nämns i förbindelse med en sådan här sak). Men försöken att föra dialog med Milosevic, Saddam Hussein, talibaner, bin Ladin eller Hamas & Co? Alla försök har runnit ut i sanden. I dessa fall möter man en makt som inte låter sig ställas under sådana kommunikations- och överläggningsformer och förfaringssätt som vi i allmänhet är vana vid i väst, i Israel, Afrika och i Fjärran Öster och också i vissa länder i andra delar av Asien. För att kunna försvara sig måste Israel bl. a. komma till de "brandhärdar" som fungerar som terroristernas baser för sina operationer fastän dessa ligger mitt i bostadsområdena. Palestiniernas vädjan till FN för att "stoppa våld" är säkert en av historiens allra största hycklerier och ett desperat sätt att iscensätta Israel som skyldig. Jag personligen hoppas ännu att Arafat skulle kunna väcka genklang hos palestinier - om han verkligen skulle vilja stoppa sina landsmäns omänskliga och blinda terror. - Ps. När Finland ville försvara sig mot fiendes aggression under Vinterkriget - det var väl inte hämnd eller terrorism från vår sida?

Takaisin
=> Yhteiskunta